Historie ...

Grafické a DTP studio vzniklo v roce 1999

se zaměřením na předtiskovou přípravu zahrnující grafické návrhy, scan, retuše, sazba, zlom, osvit ...

Nabídka ...

katalogy, pozvánky, plakáty, letáky, výstavní panely, prospekty, vizitky, formuláře, etikety, bilboardy, kalendáře, obaly na výrobky ...

Pro tiskárny ...

zpracovávám archové montáže včetně výsekové planžety, lakování, laminace, ražby ...

Hardware I iMac

Software I Adobe CC I Photoshop, Illustrator,

InDesign, Muse, Acrobat, Distiller ...

Flexotisk ...

úzkou spoluprací s firmou M&M Design Flex s. r. o., výrobce fotopolymérových štočků, Vám připravím tisková data na míru ...

Web design ...

navrhnu grafiku včetně funkčnosti webu ...

www.skaladtp.cz

© 2016 Dalibor Skála